POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Suntem foarte multumiti de interesul dumneavoastra pentru compania noastra. Protecția datelor este o prioritate deosebit de mare pentru gestionarea Bohnenkamp SRL. Utilizarea paginilor de internet ale Bohnenkamp SRL este posibilă fără nicio indicație privind datele cu caracter personal; Cu toate acestea, dacă o persoana dorește să utilizeze servicii speciale pentru întreprinderi prin intermediul site-ului nostru web, prelucrarea datelor cu caracter personal ar putea deveni necesară. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară și nu există niciun temei juridic pentru o astfel de prelucrare, în general obținem consimțământul persoanei vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail sau numărul de telefon al unei persoane vizate va fi întotdeauna în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) și în conformitate cu reglementările specifice fiecărei țări privind protecția datelor aplicabile Bohnenkamp SRL. Prin intermediul acestei declarații privind protecția datelor, compania noastră ar dori să informeze publicul cu privire la natura, domeniul de aplicare și scopul datelor cu caracter personal pe care le colectăm, utilizăm și le prelucrăm. În plus, persoanele vizate sunt informate cu privire la drepturile avute prin intermediul acestei declarații privind protecția datelor.

În calitate de operator, Bohnenkamp SRL a implementat numeroase măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura cea mai completă protecție a datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul acestui site web. Cu toate acestea, transmisiile de date bazate pe internet pot avea, în general, lacune de securitate, astfel încât protecția absolută nu poate fi garantată. Din acest motiv, fiecare persoana vizată este liberă să ne transmită date cu caracter personal prin mijloace alternative, de exemplu prin telefon.

1. Definiții

Declarația privind protecția datelor a Bohnenkamp SRL se bazează pe termenii utilizați de legiuitorul european pentru adoptarea Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR). Politica noastră de confidențialitate ar trebui să fie ușor de citit și de înțeles atât pentru public, cât și pentru clienții și partenerii noștri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, am dori să explicăm termenii utilizați în prealabil.

Utilizăm următorii termeni în această politică de confidențialitate, printre altele:

a) Date cu caracter personal

Date cu caracter personal înseamnă orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită în continuare "persoana vizată"). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la una sau mai multe caracteristici speciale care exprimă identitatea fizică, fiziologică, genetică, mentală, economică, culturală sau socială a respectivei persoane fizice.

b) Persoana vizată

Persoana vizată este orice persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de operator.

c) Prelucrarea

Prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, indiferent dacă sunt sau nu prin mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea în alt mod; restricționare, ștergere sau distrugere.

d) Restricționarea prelucrării

Restricționarea prelucrării este marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a restricționa prelucrarea lor viitoare.

e) Profilarea

Crearea de profiluri este orice tip de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea unor astfel de date cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte cu caracter personal referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau a prezice aspecte legate de performanța profesională, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, localizarea sau mișcarea persoanei fizice respective.

f) Pseudonimizare

Pseudonimizarea este prelucrarea datelor cu caracter personal astfel încât datele cu caracter personal să nu mai poată fi atribuite unei anumite persoane vizate fără utilizarea unor informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și să facă obiectul unor măsuri tehnice și organizatorice pentru a se asigura că datele cu caracter personal nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile. deveni.

g) Controlor sau operator responsabil de prelucrare

Operatorul sau operatorul este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alții, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. În cazul în care scopurile și mijloacele unei astfel de prelucrări sunt stabilite de legislația Uniunii sau a statelor membre, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute de dreptul Uniunii sau de dreptul intern.

h) Procesatori

Persoana împuternicită de operator este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.

i) Destinatari

Destinatarul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism căruia îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o terță parte. Cu toate acestea, autoritățile publice care pot primi date cu caracter personal în contextul unui mandat specific de investigare în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al statelor membre nu sunt considerate destinatari.

j) Terțe părți

O terță parte este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un organism, altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub responsabilitatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucre a datelor cu caracter personal.

k) Consimtamantul

Consimțământul este orice indicație liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a dorințelor persoanei vizate prin care aceasta, printr-o declarație sau printr-o acțiune afirmativă clară, semnifică acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc.

2. Numele și adresa operatorului

Operatorul în sensul Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), al altor legi privind protecția datelor aplicabile în Romania și al altor dispoziții referitoare la protecția datelor este:

Bohnenkamp S.R.L.

Adresă: Loc. Buftea, Oraş Buftea, Strada RĂSĂRITULUI, Nr. 47G, Judet Ilfov

3. Numele și adresa responsabilului cu protecția datelor

Responsabilul cu protecția datelor al operatorului este:

Mihai Ionescu

Bohnenkamp S.R.L.

Adresă: Loc. Buftea, Oraş Buftea, Strada RĂSĂRITULUI, Nr. 47G, Judet Ilfov

mihai.ionescu@bohnenkamp.ro 

Orice persoană vizată poate contacta direct responsabilul nostru cu protecția datelor în orice moment, cu toate întrebările și sugestiile referitoare la protecția datelor.

4. Cookie-uri

Paginile de Internet ale Bohnenkamp SRL utilizează cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate pe un sistem informatic prin intermediul unui browser de Internet.

Numeroase site-uri web și servere utilizează cookie-uri. Multe cookie-uri conțin un așa-numit ID cookie. Un ID cookie este un identificator unic al cookie-ului. Se compune dintr-un șir de caractere prin care paginile de Internet și serverele pot fi atribuite browserului de internet specific în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor web și serverelor vizitate să distingă browserul individual al persoanei vizate de alte browsere de internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser de Internet poate fi recunoscut și identificat prin ID-ul unic al cookie-ului.

Prin utilizarea cookie-urilor, Bohnenkamp SRL poate oferi utilizatorilor acestui site servicii mai ușor de utilizat, care nu ar fi posibile fără setarea cookie-urilor.

Prin intermediul unui cookie, informațiile și ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate în interesul utilizatorului. Cookie-urile ne permit, așa cum am menționat deja, să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoașteri este de a facilita utilizarea site-ului nostru de către utilizatori. De exemplu, utilizatorul unui site web care utilizează cookie-uri nu trebuie să-și re-introducă datele de acces de fiecare dată când vizitează site-ul web, deoarece acest lucru este preluat de site-ul web și cookie-ul stocat pe sistemul informatic al utilizatorului. Un alt exemplu este cookie-ul unui coș de cumpărături din magazinul online. Magazinul online își amintește articolele pe care un client le-a plasat în coșul de cumpărături virtual prin intermediul unui cookie.

Persoana vizată poate împiedica setarea cookie-urilor de către site-ul nostru web în orice moment prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și, astfel, se opune permanent setării cookie-urilor. În plus, cookie-urile care au fost deja setate pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser de internet sau al altor programe software. Acest lucru este posibil în toate browserele de Internet comune. Dacă persoana vizată dezactivează setarea cookie-urilor în browserul de internet utilizat, nu toate funcțiile site-ului nostru web pot fi complet utilizabile.

5. Colectarea de date și informații generale

Site-ul web al Bohnenkamp SRL colectează o serie de date și informații generale atunci când o persoana vizată sau un sistem automat apelează site-ul web. Aceste date și informații generale sunt stocate în fișierele jurnal ale serverului. (1) tipurile de browser și versiunile utilizate, (2) sistemul de operare utilizat de sistemul de accesare, (3) site-ul web de pe care un sistem de acces ajunge pe site-ul nostru web (așa-numiții referenți), (4) sub-site-urile web, care sunt accesate printr-un sistem de acces pe site-ul nostru web, (5) data și ora accesării la site-ul web, (6) o adresă de protocol internet (adresa IP),  (7) furnizorul de servicii internet al sistemului de acces și (8) alte date și informații similare care servesc la evitarea pericolului în cazul atacurilor asupra sistemelor noastre de tehnologie a informației.

Atunci când utilizează aceste date și informații generale, Bohnenkamp SRL nu trage concluzii cu privire la persoana vizată. Mai degrabă, aceste informații sunt necesare pentru (1) a furniza corect conținutul site-ului nostru web, (2) a optimiza conținutul site-ului nostru web și publicitatea pentru acesta, (3) a asigura funcționalitatea pe termen lung a sistemelor noastre de tehnologie a informației și a tehnologiei site-ului nostru web și (4) a furniza autorităților de aplicare a legii informațiile necesare pentru urmărirea penală în cazul unui atac cibernetic. Prin urmare, Bohnenkamp SRL analizează statistic datele și informațiile colectate anonim, cu scopul de a optimiza în continuare procesele tehnice și de a crește protecția datelor și securitatea datelor întreprinderii noastre, precum și de a asigura un nivel optim de protecție a datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm. Datele anonime ale fișierelor jurnal ale serverului sunt stocate separat de toate datele cu caracter personal furnizate de o vizată.

6. Înregistrarea pe site-ul nostru

Persoana vizată are posibilitatea de a se înregistra pe site-ul operatorului prin furnizarea de date cu caracter personal. Ce date cu caracter personal sunt transmise operatorului sunt determinate de masca de intrare respectivă utilizată pentru înregistrare. Datele cu caracter personal introduse de persoana vizată sunt colectate și stocate exclusiv pentru uz intern de către operator și în scopuri proprii. Operatorul poate organiza transferul către unul sau mai mulți procesatori, cum ar fi un furnizor de servicii de coletărie, care utilizează, de asemenea, datele cu caracter personal exclusiv pentru uz intern imputabil operatorului.

Prin înregistrarea pe site-ul web al operatorului, sunt stocate, de asemenea, adresa IP atribuită de furnizorul de servicii Internet (ISP) al persoanei vizate, data și ora înregistrării. Stocarea acestor date are loc în contextul în care aceasta este singura modalitate de a preveni utilizarea abuzivă a serviciilor noastre și, dacă este necesar, de a permite investigarea infracțiunilor comise. În acest sens, stocarea acestor date este necesară pentru securizarea operatorului. În principiu, aceste date nu vor fi transmise terților decât dacă există o obligație legală de a le transmite mai departe sau în cazul în care divulgarea servește scopului urmăririi penale.

Înregistrarea persoanei vizate cu furnizarea voluntară de date cu caracter personal servește operatorului pentru a oferi persoanei vizate conținut sau servicii care, datorită naturii problemei, pot fi oferite numai utilizatorilor înregistrați. Persoanele înregistrate sunt libere să modifice datele cu caracter personal furnizate în timpul înregistrării în orice moment sau să le șteaște complet din stocul de date al operatorului.

Operatorul furnizează fiecărei persoane vizate informații în orice moment, la cerere, cu privire la datele cu caracter personal stocate despre persoana vizată. În plus, operatorul corectează sau șterge datele cu caracter personal la cererea sau notificarea persoanei vizate, în măsura în care acest lucru nu intră în conflict cu nicio obligație legală de păstrare. Toți angajații operatorului sunt la dispoziția persoanei vizate ca persoane de contact în acest context.

7. Abonarea la newsletter-ul nostru

Pe site-ul Bohnenkamp SRL, utilizatorilor li se oferă posibilitatea de a se abona la newsletter-ul întreprinderii noastre. Ce date cu caracter personal sunt transmise operatorului atunci când comandați buletinul informativ sunt determinate de masca de intrare utilizată în acest scop.

Bohnenkamp SRL își informează clienții și partenerii de afaceri în mod regulat prin intermediul unui buletin informativ despre ofertele întreprinderii. Buletinul informativ al întreprinderii poate fi primit de persoana vizată numai dacă (1) persoana vizată are o adresă de e-mail validă și (2) persoana vizată se înregistrează pentru expedierea buletinului informativ. Din motive legale, un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa de e-mail introdusă de o persoană vizată pentru prima dată pentru trimiterea buletinului informativ în cadrul procedurii dublei înscrierii. Acest e-mail de confirmare servește pentru a verifica dacă proprietarul adresei de e-mail în calitate de persoană vizată a autorizat primirea buletinului informativ.

La înregistrarea la newsletter, stocăm, de asemenea, adresa IP atribuită de furnizorul de servicii Internet (ISP) al sistemului informatic utilizat de persoana vizată la momentul înregistrării, precum și data și ora înregistrării. Colectarea acestor date este necesară pentru a putea urmări (posibila) utilizare abuzivă a adresei de e-mail a unei persoane vizate la o dată ulterioară și, prin urmare, servește protecției juridice a operatorului.

Datele cu caracter personal colectate ca parte a înregistrării la newsletter vor fi utilizate exclusiv pentru a trimite newsletter-ul nostru. În plus, abonații la newsletter pot fi informați prin e-mail dacă acest lucru este necesar pentru funcționarea serviciului de newsletter sau o înregistrare în acest sens, așa cum s-ar putea întâmpla în cazul modificării ofertei de newsletter sau în cazul unei modificări a condițiilor tehnice. Datele cu caracter personal colectate în cadrul serviciului de newsletter nu vor fi transmise terților. Abonarea la newsletter-ul nostru poate fi anulată de către persoana vizată în orice moment. Consimțământul pentru stocarea datelor cu caracter personal pe care persoana vizată ni l-a dat pentru expedierea newsletter-ului poate fi revocat în orice moment. În scopul revocării consimțământului, un link corespunzător poate fi găsit în fiecare buletin informativ. În plus, este posibil să vă dezabonați de la newsletter în orice moment direct pe site-ul operatorului sau să informați operatorul într-un alt mod.

8. Urmărirea buletinelor informative

Buletinul informativ al Bohnenkamp SRL conține așa-numiți pixeli de urmărire. Un pixel de urmărire este un grafic miniatural care este încorporat în e-mailurile trimise în format HTML pentru a permite înregistrarea fișierelor jurnal și analiza fișierelor jurnal. Acest lucru permite o evaluare statistică a succesului sau eșecului campaniilor de marketing online care urmează să fie efectuate. Pe baza pixelului de urmărire încorporat, Bohnenkamp SRL poate vedea dacă și când un e-mail a fost deschis de o persoana vizată și ce linkuri din e-mail au fost apelate de persoanele vizate.

Astfel de date cu caracter personal colectate prin intermediul pixelilor de urmărire conținute în buletinele informative sunt stocate și evaluate de către operator pentru a optimiza expedierea newsletter-ului și pentru a adapta conținutul viitoarelor buletine informative și mai bine la interesele persoanei vizate. Aceste date cu caracter personal nu vor fi transmise terților. Persoanele vizate au dreptul în orice moment să revoce declarația separată de consimțământ dată în acest sens prin procedura de dublă înscriere. După revocare, aceste date cu caracter personal vor fi șterse de operator. Bohnenkamp SRL consideră în mod automat o retragere de la primirea buletinului informativ drept o revocare.

9. Posibilitatea de contact prin intermediul site-ului

Site-ul web al Bohnenkamp SRL conține informații care permit un contact electronic rapid cu întreprinderea noastră, precum și comunicarea directă cu noi, care include, de asemenea, o adresă generală a așa-numitei poștă electronică (adresă de e-mail). Dacă o persoană vizată contactează operatorul prin e-mail sau printr-un formular de contact, datele cu caracter personal transmise de persoana vizată vor fi stocate automat. Astfel de date cu caracter personal transmise în mod voluntar de către o persoană vizată operatorului vor fi stocate în scopul prelucrării sau contactării persoanei vizate. Aceste date cu caracter personal nu vor fi transmise terților.

10. Ștergerea și blocarea de rutină a datelor cu caracter personal

Operatorul prelucrează și stochează datele cu caracter personal ale persoanei vizate numai pe perioada necesară atingerii scopului stocării sau în cazul în care acest lucru a fost prevăzut de legiuitorul european sau de un alt legiuitor în legile sau reglementările la care este supus operatorul.

În cazul în care scopul stocării nu se mai aplică sau dacă expiră o perioadă de stocare prevăzută de legiuitorul european sau de un alt legiuitor competent, datele cu caracter personal vor fi blocate sau șterse în mod obișnuit în conformitate cu dispozițiile legale.

11. Drepturile persoanei vizate

a) Dreptul la confirmare

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european pentru a obține de la operator confirmarea faptului că datele cu caracter personal care o privesc sunt prelucrate. Dacă o persoană vizată dorește să se prevaleze de acest drept de confirmare, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

b) Dreptul la informare

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european pentru a obține informații gratuite de la operator în orice moment cu privire la datele cu caracter personal stocate despre ea și o copie a acestor informații. În plus, legiuitorul european a acordat persoanei vizate acces la următoarele informații:

 • scopurile prelucrării
 • categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate
 • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi divulgate datele cu caracter personal, în special destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale
 • dacă este posibil, perioada preconizată pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile de determinare a perioadei respective
 • existența unui drept la rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal care le privesc sau la restricționarea prelucrării de către operator sau a unui drept de a se opune unei astfel de prelucrări
 • existența unui drept de recurs la o autoritate de supraveghere
 • în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată: toate informațiile disponibile cu privire la originea datelor
 • existența unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4) din RGPD și, cel puțin în aceste cazuri, informații semnificative despre logica implicată, precum și semnificația și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată

În plus, persoana vizată are dreptul la informare cu privire la faptul dacă datele cu caracter personal au fost transferate către o țară terță sau către o organizație internațională. În acest caz, persoana vizată are, de asemenea, dreptul de a obține informații cu privire la garanțiile adecvate în legătură cu transferul.

Dacă o persoană vizată dorește să își exercite acest drept de acces, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

c) Dreptul la rectificare

Fiecare persoana vizată are dreptul acordat de legiuitorul european pentru a obține rectificarea imediată a datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. În plus, persoana vizată are dreptul, ținând seama de scopurile prelucrării, să solicite completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare.

Dacă o persoană vizată dorește să își exercite acest drept la rectificare, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

d) Dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat)

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european pentru a obține de la operator ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc fără întârzieri nejustificate, cu condiția să se aplice unul dintre următoarele motive și în măsura în care prelucrarea nu este necesară:

 • Datele cu caracter personal au fost colectate sau prelucrate în alt mod în astfel de scopuri pentru care nu mai sunt necesare.
 • Persoana vizată își retrage consimțământul pe care s-a bazat prelucrarea în temeiul articolelor din RGPD și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare.
 • Persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolelor din RGPD și nu există motive legitime imperative pentru prelucrare sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolelor din RGPD.
 • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.
 • Ștergerea datelor cu caracter personal este necesară pentru a îndeplini o obligație legală în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al legislației statelor membre la care este supus operatorul.
 • Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu serviciile societății informaționale oferite în conformitate cu RGPD.

Dacă se aplică unul dintre motivele menționate mai sus și o persoană vizată dorește să solicite ștergerea datelor cu caracter personal stocate de Bohnenkamp AG, aceasta poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului. Un angajat al Bohnenkamp AG se asigură imediat că cererea de ștergere este respectată imediat.

În cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice de Bohnenkamp SRL, iar operatorul este obligat să șteargă datele cu caracter personal, Bohnenkamp SRL, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costurile de implementare, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a obține alți operatori de date care prelucrează datele cu caracter personal publicate,  să informeze că persoana vizată a solicitat celorlalți operatori ștergerea oricăror legături către sau copierea sau reproducerea acestor date cu caracter personal, în măsura în care prelucrarea nu este necesară. Un angajat al Bohnenkamp SRL va aranja măsurile necesare în cazuri individuale.

e) Dreptul la restricționarea prelucrării

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european pentru a obține de la operator restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică una dintre următoarele situații:

 • Exactitatea datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal.
 • Prelucrarea este ilegală, persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicită în schimb restricționarea utilizării datelor cu caracter personal.
 • Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată are nevoie de acestea pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.
 • Persoana vizată s-a opus prelucrării datelor sale personale și nu s-a stabilit încă dacă motivele legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dacă este îndeplinită una dintre condițiile menționate mai sus și o persoană vizată dorește să solicite restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal stocate de Bohnenkamp SRL, aceasta poate contacta în orice moment orice angajat al operatorului. Angajatul Bohnenkamp SRL va aranja restricționarea prelucrării.

f) Dreptul la portabilitatea datelor

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a primi datele cu caracter personal care o privesc, care au fost furnizate de persoana vizată unui operator, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat. De asemenea, are dreptul de a transmite aceste date unui alt operator fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul acestuia in conformitate cu prevederile RGPD sau pe un contract, în conformitate cu prevederile RGPD, iar prelucrarea să se efectueze prin mijloace automatizate,  cu condiția ca prelucrarea să nu fie necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau pentru exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul.

În plus, în exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în conformitate cu prevederile RGPD, persoana vizată are dreptul de a transmite datele cu caracter personal direct de la un operator la altul, în măsura în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și cu condiția ca acest lucru să nu afecteze în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane.

Pentru a-și afirma dreptul la portabilitatea datelor, persoana vizată poate contacta în orice moment orice angajat al Bohnenkamp SRL.

g) Dreptul la opoziție

Fiecare persoana vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a se opune, din motive legate de situația sa particulară, în orice moment, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc. Acest lucru este valabil și pentru crearea de profiluri pe baza acestor dispoziții.

Bohnenkamp SRL nu va mai prelucra datele cu caracter personal în cazul obiecției, cu excepția cazului în care putem demonstra motive legitime convingătoare pentru prelucrarea care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

În cazul în care Bohnenkamp SRL prelucrează date cu caracter personal în scopuri de marketing direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc pentru o astfel de comercializare. Acest lucru se aplică, de asemenea, creării de profiluri, în măsura în care este legată de o astfel de publicitate directă. În cazul în care persoana vizată se opune Bohnenkamp SRL prelucrării în scopuri de marketing direct, Bohnenkamp SRL nu va mai prelucra datele cu caracter personal în aceste scopuri.

În plus, persoana vizată are dreptul, din motive legate de situația sa particulară, să se opună prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc de către Bohnenkamp SRL în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite din motive de interes public.

Pentru a-și exercita dreptul de opoziție, persoana vizată poate contacta orice angajat al Bohnenkamp SRL. Persoana vizată este, de asemenea, liberă să își exercite dreptul de a se opune în legătură cu utilizarea serviciilor societății informaționale, fără a aduce atingere Directivei 2002/58/CE, prin mijloace automatizate care utilizează specificații tehnice.

 

 

h) Luarea automată a deciziilor individuale, inclusiv crearea de profiluri

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care o privesc sau care o afectează în mod similar în mod semnificativ, cu condiția ca decizia (1) să nu sprijine încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată.  (2) nu este permisă de legislația Uniunii sau a statelor membre la care este supus operatorul și care conține măsuri adecvate pentru a proteja drepturile, libertățile și interesele legitime ale persoanei vizate sau (3) se bazează pe consimțământul explicit al persoanei vizate.

În cazul în care decizia (1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date sau (2) se bazează pe consimțământul explicit al persoanei vizate, Bohnenkamp SRL pune în aplicare măsuri adecvate pentru a proteja drepturile, libertățile și interesele legitime ale persoanei vizate, cel puțin dreptul de a obține intervenția umană din partea operatorului,  cu privire la prezentarea propriei poziții și la contestarea deciziei.

În cazul în care persoana vizată dorește să își exercite drepturile legate de luarea automată a deciziilor individuale, aceasta poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

i) Dreptul de a revoca consimțământul în temeiul legislației privind protecția datelor

Fiecare persoana vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment.

În cazul în care persoana vizată dorește să își exercite dreptul de a retrage consimțământul, aceasta poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

12. Protecția datelor pentru aplicații și în procesul de depunere a cererilor

Operatorul colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale solicitanților în scopul gestionării procesului de depunere a cererii. Prelucrarea poate fi efectuată și electronic. Acest lucru este valabil în special în cazul în care un solicitant depune documentele de cerere corespunzătoare operatorului în format electronic, de exemplu prin e-mail sau printr-un formular web de pe site-ul web. În cazul în care operatorul încheie un contract de muncă cu un solicitant, datele transmise vor fi stocate în scopul prelucrării raportului de muncă în conformitate cu prevederile legale. În cazul în care operatorul nu încheie un contract de muncă cu solicitantul, documentele cererii vor fi șterse automat la două luni de la notificarea deciziei de respingere, cu condiția ca ștergerea să nu contravină niciunui alt interes legitim al operatorului. Un alt interes legitim în acest sens este, de exemplu, sarcina probei în cadrul procedurilor desfășurate în temeiul Legii generale privind egalitatea de tratament (AGG).

13. Dispoziții privind protecția datelor cu privire la aplicarea și utilizarea Google Analytics (cu funcție de anonimizare)

Pe acest site, controlerul a integrat componenta Google Analytics (cu funcție de anonimizare). Google Analytics este un serviciu de analiză web. Analiza web este colectarea, colectarea și evaluarea datelor despre comportamentul vizitatorilor site-urilor web. Un serviciu de analiză web colectează, printre altele, date despre site-ul web de pe care o vizată a ajuns pe un site web (așa-numiții referenți), ce subpagini ale site-ului au fost accesate sau cât de des și pentru cât timp a fost vizualizată o subpagină. O analiză web este utilizată în principal pentru a optimiza un site web și pentru analiza cost-beneficiu a publicității pe Internet.

Compania de operare a componentei Google Analytics este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SUA.

Controlerul utilizează adăugarea "_gat._anonymizeIp" pentru analiza web prin Google Analytics. Prin intermediul acestei adăugiri, adresa IP a conexiunii la internet a persoanei vizate este scurtată și anonimizată de Google dacă accesul la paginile noastre de Internet provine dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European.

Scopul componentei Google Analytics este de a analiza fluxul de vizitatori pe site-ul nostru. Google utilizează datele și informațiile obținute, printre altele, pentru a evalua utilizarea site-ului nostru web, pentru a compila rapoarte online pentru noi care arată activitățile de pe site-ul nostru web și pentru a furniza alte servicii legate de utilizarea site-ului nostru web.

Google Analytics plasează un modul cookie în sistemul informatic al persoanei vizate. Ce sunt cookie-urile a fost deja explicat mai sus. Prin setarea cookie-ului, Google este activat pentru a analiza utilizarea site-ului nostru web. Cu fiecare apel la una dintre paginile individuale ale acestui site, care este operată de operator și pe care a fost integrată o componentă Google Analytics, browserul de internet din sistemul informatic al persoanei vizate este solicitat automat de componenta Google Analytics respectivă să transmită date către Google în scopul analizei online. Ca parte a acestui proces tehnic, Google primește cunoștințe despre datele cu caracter personal, cum ar fi adresa IP a persoanei vizate, pe care Google o utilizează, printre altele, pentru a urmări originea vizitatorilor și a clicurilor și, ulterior, pentru a permite decontarea comisioanelor.

Prin intermediul cookie-ului, sunt stocate informații cu caracter personal, cum ar fi timpul de acces, locul de unde s-a făcut accesul și frecvența vizitelor pe site-ul nostru de către persoana vizată. De fiecare dată când vizitați site-ul nostru web, aceste date cu caracter personal, inclusiv adresa IP a conexiunii la Internet utilizate de persoana vizată, sunt transmise către Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date cu caracter personal sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite aceste date cu caracter personal colectate prin intermediul procesului tehnic către terți.

Persoana vizată poate împiedica setarea cookie-urilor de către site-ul nostru web, așa cum este deja descris mai sus, în orice moment, prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și, astfel, se opune permanent setării cookie-urilor. O astfel de setare a browserului de internet utilizat ar împiedica, de asemenea, Google să seteze un cookie pe sistemul informatic al persoanei vizate. În plus, un cookie deja setat de Google Analytics poate fi șters în orice moment prin intermediul browserului de internet sau al altor programe software.

În plus, persoana vizată are opțiunea de a obiecta și de a împiedica colectarea datelor generate de Google Analytics cu privire la utilizarea acestui site web și la prelucrarea acestor date de către Google. În acest scop, persoana vizată trebuie să descarce și să instaleze un program de completare pentru browser sub linkul https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.  Acest supliment de browser informează Google Analytics prin JavaScript că nu pot fi transmise date și informații despre vizitele pe site-uri web către Google Analytics. Instalarea suplimentului de browser este considerată de Google ca o obiecție. Dacă sistemul informatic al persoanei vizate este șters, formatat sau reinstalat la o dată ulterioară, persoana vizată trebuie să reinstaleze programul de completare al browserului pentru a dezactiva Google Analytics. Dacă programul de completare al browserului este dezinstalat sau dezactivat de persoana vizată sau de o altă persoană din sfera lor de control, este posibil să reinstalați sau să reactivați programul de completare al browserului.

Faceți clic aici pentru a dezactiva Google Analytics

Informații suplimentare și dispozițiile aplicabile privind protecția datelor google pot fi preluate înwww.google.de/intl/de/policies/privacy/ și sub http://www.google.com/analytics/terms/de.html.  Google Analytics este explicat în detaliu la acest link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/. 

14. Social Media

Din când în când, veți avea ocazia să participați la un concurs prin intermediul rețelelor de socializare. Informațiile personale rezultate vor fi utilizate de noi exclusiv pentru a determina câștigătorii și pentru a trimite premiul prin poștă. Datele cu caracter personal vor fi șterse după 14 zile.

Vă rugăm să rețineți că nu avem nicio influență asupra domeniului de aplicare, tipului și scopului prelucrării datelor de către platformele de social media. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a paginii respective.

 

15. Temeiul juridic al prelucrării

Art. 6(1) lit.a din RGPD servește companiei noastre ca temei juridic pentru operațiunile de prelucrare în care obținem consimțământul pentru un anumit scop de prelucrare. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte, cum este cazul, de exemplu, cu operațiuni de prelucrare care sunt necesare pentru livrarea de bunuri sau furnizarea unui alt serviciu sau contraprestație, prelucrarea se bazează pe art. 6(1) lit.b RGPD. Același lucru este valabil și pentru astfel de operațiuni de prelucrare care sunt necesare pentru a efectua măsuri precontractuale, de exemplu în caz de întrebări cu privire la produsele sau serviciile noastre. În cazul în care compania noastră este supusă unei obligații legale care necesită prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se bazează pe art. 6(1) lit.c RGPD. În cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate deveni necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice. Acesta ar fi cazul, de exemplu, dacă un vizitator ar fi rănit în compania noastră și numele, vârsta, datele de asigurare de sănătate sau alte informații vitale ar trebui apoi să fie transmise unui medic, spital sau unei alte terțe părți. În acest caz, prelucrarea s-ar baza pe art. 6(1) lit. d din RGPD. În cele din urmă, operațiunile de prelucrare ar putea fi bazate pe art. 6(1) lit. f RGPD. Operațiunile de prelucrare care nu sunt acoperite de niciunul dintre temeiurile juridice menționate mai sus se bazează pe acest temei juridic dacă prelucrarea este necesară pentru a proteja un interes legitim al companiei noastre sau al unei terțe părți, cu condiția ca interesele, drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate să nu prevaleze. Ni se permite să efectuăm astfel de operațiuni de prelucrare, în special pentru că au fost menționate în mod specific de legiuitorul european. În această privință, aceasta a considerat că un interes legitim ar putea fi asumat dacă persoana vizată este un client al operatorului [art.47 lit. 2 RGPD].

16. Interese legitime în prelucrarea urmărită de operator sau de un terț

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6(1) lit. f RGPD, interesul nostru legitim este de a ne desfășura activitățile de afaceri în beneficiul bunăstării tuturor angajaților și acționarilor noștri.

17. Durata pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal

Criteriul pentru durata stocării datelor cu caracter personal este perioada legală de păstrare respectivă. După expirarea perioadei, datele corespunzătoare vor fi șterse în mod obișnuit, cu condiția ca acestea să nu mai fie necesare pentru îndeplinirea sau inițierea contractului.

18. Prevederi legale sau contractuale pentru furnizarea datelor cu caracter personal; necesitatea încheierii contractului; obligația persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal; Posibilele consecințe ale neprovizionării

Vă informăm că furnizarea datelor cu caracter personal este parțial impusă de lege (de exemplu, reglementări fiscale) sau poate rezulta, de asemenea, din reglementările contractuale (de exemplu, informații privind partenerul contractual). Uneori poate fi necesar să se încheie un contract prin care o persoana vizată să ne ofere date cu caracter personal, care trebuie prelucrate ulterior de noi. De exemplu, persoana vizată este obligată să ne furnizeze date cu caracter personal în cazul în care compania noastră încheie un contract cu aceasta. Nefurnizarea datelor cu caracter personal ar însemna că contractul cu persoana vizată nu ar putea fi încheiat. Înainte ca datele cu caracter personal să fie furnizate de persoana vizată, persoana vizată trebuie să contacteze unul dintre angajații noștri. Angajatul nostru clarifică persoanei vizate, de la caz la caz, dacă furnizarea datelor cu caracter personal este impusă de lege sau contract sau este necesară pentru încheierea contractului, dacă există o obligație de a furniza datele cu caracter personal și ce consecințe ar avea neprovizionarea datelor cu caracter personal.

19. Existența unui proces decizional automatizat

În calitate de companie responsabilă, nu folosim luarea automată a deciziilor sau crearea de profiluri.

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google können unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ und unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html abgerufen werden. Google Analytics wird unter diesem Link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ genauer erläutert.

14. Social Media

Von Zeit zu Zeit haben Sie über die Sozialen Medien die Möglichkeit, an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Die daraus ermittelten persönlichen Angaben werden von uns ausschließlich dazu verwendet, die Gewinner zu ermitteln und den Gewinn per Post zuzusenden. Die personenbezogenen Daten werden nach 14 Tagen gelöscht.
Bitte beachten Sie, dass wir keinen Einfluss auf Umfang, Art und Zweck der Datenverarbeitung durch die Social-Media-Plattformen haben. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den Datenschutzrichtlinien der jeweiligen Seite.

 

15. Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Art. 6 I lit. a DS-GVO dient unserem Unternehmen als Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgänge, bei denen wir eine Einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck einholen. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich, wie dies beispielsweise bei Verarbeitungsvorgängen der Fall ist, die für eine Lieferung von Waren oder die Erbringung einer sonstigen Leistung oder Gegenleistung notwendig sind, so beruht die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. b DS-GVO. Gleiches gilt für solche Verarbeitungsvorgänge die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind, etwa in Fällen von Anfragen zur unseren Produkten oder Leistungen. Unterliegt unser Unternehmen einer rechtlichen Verpflichtung durch welche eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich wird, wie beispielsweise zur Erfüllung steuerlicher Pflichten, so basiert die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. c DS-GVO. In seltenen Fällen könnte die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich werden, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn ein Besucher in unserem Betrieb verletzt werden würde und daraufhin sein Name, sein Alter, seine Krankenkassendaten oder sonstige lebenswichtige Informationen an einen Arzt, ein Krankenhaus oder sonstige Dritte weitergegeben werden müssten. Dann würde die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. d DS-GVO beruhen. Letztlich könnten Verarbeitungsvorgänge auf Art. 6 I lit. f DS-GVO beruhen. Auf dieser Rechtsgrundlage basieren Verarbeitungsvorgänge, die von keiner der vorgenannten Rechtsgrundlagen erfasst werden, wenn die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich ist, sofern die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen nicht überwiegen. Solche Verarbeitungsvorgänge sind uns insbesondere deshalb gestattet, weil sie durch den Europäischen Gesetzgeber besonders erwähnt wurden. Er vertrat insoweit die Auffassung, dass ein berechtigtes Interesse anzunehmen sein könnte, wenn die betroffene Person ein Kunde des Verantwortlichen ist (Erwägungsgrund 47 Satz 2 DS-GVO).

16. Berechtigte Interessen an der Verarbeitung, die von dem Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden

Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Artikel 6 I lit. f DS-GVO ist unser berechtigtes Interesse die Durchführung unserer Geschäftstätigkeit zugunsten des Wohlergehens all unserer Mitarbeiter und unserer Anteilseigner.

17. Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden

Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist die jeweilige gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung erforderlich sind.

18. Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten; Erforderlichkeit für den Vertragsabschluss; Verpflichtung der betroffenen Person, die personenbezogenen Daten bereitzustellen; mögliche Folgen der Nichtbereitstellung

Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten zum Teil gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. Steuervorschriften) oder sich auch aus vertraglichen Regelungen (z.B. Angaben zum Vertragspartner) ergeben kann. Mitunter kann es zu einem Vertragsschluss erforderlich sein, dass eine betroffene Person uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellt, die in der Folge durch uns verarbeitet werden müssen. Die betroffene Person ist beispielsweise verpflichtet uns personenbezogene Daten bereitzustellen, wenn unser Unternehmen mit ihr einen Vertrag abschließt. Eine Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte zur Folge, dass der Vertrag mit dem Betroffenen nicht geschlossen werden könnte. Vor einer Bereitstellung personenbezogener Daten durch den Betroffenen muss sich der Betroffene an einen unserer Mitarbeiter wenden. Unser Mitarbeiter klärt den Betroffenen einzelfallbezogen darüber auf, ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für den Vertragsabschluss erforderlich ist, ob eine Verpflichtung besteht, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche Folgen die Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte.

19. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung

Als verantwortungsbewusstes Unternehmen verzichten wir auf eine automatische Entscheidungsfindung oder ein Profiling.

 

Cookies