Termenii și condițiile generale ale Bohnenkamp SR

Următorul text conține termenii și condițiile generale ale Bohnenkamp SRL. Sediul social al companiei este: : Loc. Buftea, Oraş Buftea, Strada RĂSĂRITULUI, Nr. 47G, Judet Ilfov, număr de ordine în Registrul Comerţului: J23/6878/2021, atribuit în data de 03.11.2021, dod unic de înregistrare: 44635935, cod TVA : RO44635935 (denumit în continuare "vânzător"). Dispozițiile acestor termeni și condiții generale (denumite în continuare "termeni") fac parte din ofertele vânzătorului către terți sau din contractele dintre vânzător și cumpărător și sunt obligatorii pentru părțile contractante, cu excepția cazului în care oferta scrisă sau contractul încheiat prevede în mod expres altfel pentru toate sau anumite puncte ale acestora. Orice condiții diferite ale cumpărătorului, pe care vânzătorul nu le acceptă în mod explicit în scris, nu sunt pentru vânzător obligatorii și nu fac parte din acord. Prevederile acestor termeni și condiții generale nu afectează drepturile la care consumatorul are dreptul în temeiul legii.

 

I. Ofertele și contractele vânzătorului

 1. Ofertele sau proiectele de contracte facute de vanzator au caracter obligatoriu in functie de continutul ofertei sau al proiectului de contract dat.
 2. Contractul de vânzare sau alte contracte sunt încheiate în momentul confirmării comenzii. În momentul livrării confirmării, se încheie un contract de vânzare între vânzător și cumpărător. Confirmarea comenzii se considera livrata chiar daca vanzatorul a livrat confirmarea comenzii in format electronic la contactul electronic furnizat de cumparator la momentul comenzii, chiar daca confirmarea nu contine semnatura electronica autentica a vanzatorului.
 3. Comanda semnată atât de vânzător cât și de cumpărător are caracter legal.
 4. În cazul în care se încheie un contract de vânzare separat între vânzător și cumpărător, nu prin confirmarea comenzii, dispozițiile acestuia sunt considerate a fi acordul părților și sunt obligatorii pentru acestea, chiar dacă dispozițiile ofertei anterioare făcute de vânzător și acceptate de cumpărător au fost diferite.
 5. Prevederile de la punctele 1-4 nu se aplică comerțului electronic prin intermediul magazinului online operat de vânzător la adresa shop.bohnenkamp.ro. Vânzătorul operează magazinul online exclusiv în scopul de a servi nevoilor revânzătorilor în legătură cu activitățile lor de afaceri. Utilizatorii finali nu pot utiliza magazinul online. Serviciile magazinului online al vânzătorului pot fi utilizate numai de clienții înregistrați în sistemul vânzătorului, cărora vânzătorul le transmite identificatori unici, cu care clienții au acces la aplicația electronică. Cumparatorul plasează o comandă în magazinul web al vânzătorului în aplicația dedicată, după ce s-a logat în modul specificat de aplicație. Comanda astfel plasată este obligatorie pentru cumpărător. In cazul in care cumparatorul plasează o comanda in magazinul online al vanzatorului pentru produsele care se afla in stoc conform datelor publicate in aplicatie, relatia contractuala se stabileste prin inregistrarea comenzii in sistem. În cazul în care un cumpărător plasează o comandă în magazinul online al vânzătorului pentru produse care nu sunt în stoc conform datelor publicate în aplicație, relația contractuală se stabilește după confirmarea comenzii de către vânzător.
 6. Orice aranjamente sau acorduri ulterioare sau incidentale se încheie exclusiv în scris și trebuie confirmat în scris de ambele părți.

 

II. Marfă

 1. Vânzătorul livrează bunurile în momentul indicat în confirmarea scrisă a comenzii. Vânzătorul poate livra bunurile în Romania în orice punct la depozitul cumparatorului sau punctul sau logistic de pe teritoriul Romaniei, care poate fi abordat de traficul general de marfă. Dacă mărfurile sunt livrate într-o zonă din afara Romaniei, mărfurile vor fi livrate de la depozitul vânzătorului din Buftea către transportatorul autorizat de cumparator.
 2. Faptul livrării mărfurilor se consemnează pe nota de livrare sau, în cazul transportului străin, pe Trăsură Internațională (CMR). Pe nota de livrare, Cumparatorul indică data primirii bunurilor – data, ora, minutul – numele persoanei care o primește, funcția acesteia la biroul cumpărătorului. Persoana care primește bunurile confirmă faptul de primire prin semnarea in nume propriu. Conținutul scrisorii de însoțire (CMR) este determinat de legislația aplicabilă, dar în toate cazurile sunt indicate descrierea detaliată a mărfurilor și data exactă a primirii. Vânzătorul nu va întârzia livrarea bunurilor comandate până când persoana care le primește nu îndeplinește cerințele procedurilor de primire, caz în care toate costurile suportate în legătură cu depozitarea și transportul suplimentar al bunurilor în cauză vor fi suportate de cumpărător. În cazul în care cumpărătorul nu furnizează o dovadă adecvată a faptului în timpul primirii bunurilor, dar vânzătorul îi predă bunurile, livrarea este îndeplinită în mod corespunzător și corect în momentul primirii efective, iar obligația vânzătorului de a livra bunurile în cantitate și timp suficient se consideră îndeplinită.
 3. În cazul în care vânzătorul nu este în măsură să livreze bunurile comandate unui cumpărător de pe teritoriul Romaniei, în absența cooperării necesare și/sau convenite care urmează să fie furnizată de acesta, livrarea bunurilor se consideră efectuată în momentul livrării la locul livrării. Într-un astfel de caz, Cumparatorul este obligat să ramburseze vânzătorului toate costurile și daunele legate de nelivrarea bunurilor, în principal, dar nu exclusiv în legătură cu depozitarea și transportul excedentar.
 4. Data sau termenul exact pentru livrarea bunurilor se determină în timpul încheierii/semnarii contractului de vânzare-cumpărare. În cazul în care s-a stabilit un termen pentru livrarea bunurilor, vânzătorul are dreptul de a livra bunurile pe întreaga perioadă a perioadei respective. În cazul în care termenul de livrare nu a fost stabilit în comandă sau în contractul de vânzare, vânzătorul este obligat să livreze bunurile cumpărătorului în termen de 90 de zile de la încheierea contractului.
 5. Cumparatorul are dreptul să se retragă din contractul de vânzare în cazul în care vânzătorul depășește termenul de livrare cu mai mult de 4 săptămâni.
 6. Condiția de bază pentru respectarea de către vânzător a termenului de livrare este îndeplinirea condițiilor contractuale aplicabile cumpărătorului, în special respectarea condițiilor de plată specificate și trimiterea documentației necesare pentru vânzare. Orice intarzieri care pot aparea din partea cumparatorului cresc timpul de livrare in mod proportional.
 7. În cazul în care vânzătorul nu își poate îndeplini obligațiile contractuale la timp din cauza forței majore, limita de livrare se prelungește proporțional cu durata situației de forță majoră sau cu consecințele acesteia. Următoarele circumstanțe neașteptate sau preconizate, dar inevitabile în mod obiectiv, care afectează livrarea de bunuri, ar trebui considerate forță majoră: măsuri oficiale, greve și excluderi ale lucrătorilor, obstacole în calea traficului, cum ar fi drumuri impracticabile, accidente de circulație, ambuteiaje și alte restricții, întreruperi ale aprovizionării cu energie și mass-media care cauzează reprogramarea sau restricții de producție, incendii sau alte elemente naturale și dezastre, accidente de muncă în domeniul  vânzătorului sau subcontractantului său.
 8. În cazul în care, ca urmare a unei situații de forță majoră, executarea vânzătorului este imposibilă, obligația acestuia de a transporta mărfuri încetează. Într-un astfel de caz, contractul de vânzare va înceta să existe, iar vânzătorul va returna cumpărătorului serviciile furnizate de cumpărător în termen de 14 zile.
 9. În cazul în care, ca urmare a unei situații de forță majoră, executarea vânzătorului nu poate fi efectuată decât în condiții de sarcini economice sporite și cumparatorul respinge creșterea prețului în raport cu bunurile vândute în raport cu circumstanțele suportate, cumparatorul are dreptul să se retragă din contractul de vânzare.
 10. 10. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în contractul de vânzare, Vânzătorul nu este obligat să asigure daunele care apar în legătură cu livrarea bunurilor.
 11. 11. Costurile de ambalare cu taxă de depozit fac parte din prețul bunurilor comandate. În cazul în care un cumpărător returnează ambalajul vânzătorului în termen de 14 zile de la livrarea bunurilor, acesta va credita cumpărătorul cu 2/3 din prețul de achiziție al ambalajului în termen de 3 săptămâni de la returnare. Prevederea de mai sus se aplică în cazul în care un cumpărător livrează ambalajul la depozitul vânzătorului pe cheltuiala sa, într-o stare nedeteriorată și utilizabilă. Vânzătorul are dreptul de a refuza să accepte ambalaje deteriorate și inutilizabile, ale căror costuri sunt suportate de un cumpărător.
 12. 12. Vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a livra o parte din bunurile comandate (executare parțială), cu excepția cazului în care s-a exprimat în mod clar la momentul încheierii/încheierii contractului de vânzare că cumpărătorul nu acceptă primirea unei părți din bunuri din cauza intereselor sale economice (executarea parțială), dar cumparatorul nu este încă îndreptățit să refuze să accepte o parte din bunuri (executare parțială) în cazul în care perioada de livrare specificată în contract nu a expirat încă.

 

III. Prețuri

 1. Prețurile bunurilor sunt determinate de lista de prețuri publicată de vânzător în momentul confirmării comenzii. Prețurile din lista de prețuri publicată de vânzător nu sunt obligatorii și pot fi actualizate și modificate.
 2. Numai prețurile indicate în confirmarea comenzii sau în contractul de vânzare încheiat sunt considerate obligatorii. In cazul achizitiilor efectuate prin intermediul magazinului de actiuni al vanzatorului prin intermediul magazinului online, pretul indicat in aplicatia electronica necesar executarii achizitiei este obligatoriu.
 3. Prețurile indicate în lista de prețuri și/sau în ofertă (cu excepția cazului în care sunt indicate în mod explicit într-o altă monedă) sunt în euro și includ costurile de ambalare. Costurile de livrare la o adresă specificată de cumpărător fac parte din comandă, dacă nu este aceeași cu depozitul sau instalația vânzătorului, dacă valoarea bunurilor comandate este mai mare de 500 EUR (în cazul comenzilor într-o altă monedă, cursul de schimb stabilit de BCE-banca central europeana- în ziua în care a fost emisă ultima factură) este indicat în mod explicit în comanda sau contractul de vânzare. Vânzătorul are dreptul să indice în lista de prețuri taxa forfetară pentru costurile de ambalare și transport.
 4. În cazul în care bunurile comandate sunt distruse, deteriorate sau pierdute după transferul riscului către cumpărător, acest lucru nu afectează obligația cumpărătorului de a rambursa vânzătorul în întregime și în timp util.

 

IV. Termeni de plată

 1. Cumparatorul este obligat să ramburseze prețul de achiziție al bunurilor comandate la timp și integral după confirmarea/acceptarea comenzii de către vânzător.
 2. Rambursarea pretului de achizitie se datoreaza inainte de livrarea bunurilor comandate, pe baza pretului (factura proforma) emis de vanzator. La primirea platii, vânzătorul emite o factură proforma care confirmă faptul plății, pe care o livrează unui cumpărătorului. Factura este emisă în conformitate cu normele prevăzute de autoritatea fiscală romana și servește ca document fiscal.
 3. În cazul în care vânzătorul solicită o plată în avans, acest lucru va fi indicat în confirmarea comenzii. În acest caz, confirmarea comenzii va conține datele și documentul fiscal necesare pentru plata în avans. După primirea avansului, vânzătorul emite o factură care confirmă faptul plății. Factura este emisă în conformitate cu normele prevăzute de autoritatea fiscală romană și servește ca document fiscal.
 4. În cazul în care cumpărătorul nu respectă obligația de a plăti avansul în termenul specificat, vânzătorul are dreptul să anuleze confirmarea comenzii, să anuleze contractul de vânzare și să solicite despăgubiri pentru orice costuri și daune suportate ca urmare a eșecului vânzării. Vânzătorul nu este obligat să livreze bunurile comandate unui cumpărător înainte de a-și îndeplini obligația de a plăti plata în avans. Întârzierea de plata a clientului exclude întârzierea simultană a livrării de către vânzător.
 5. După livrarea bunurilor către cumpărător, vânzătorul emite factura, pe care o livrează cumpărătorului. Factura este emisă în conformitate cu normele prevăzute de autoritatea fiscală romana și servește ca document fiscal.

 

 1. Cumparatorul poate plati factura in numerar, la locația convenită sau la sediul vânzătorului sau fără numerar, făcând referire la numărul de cont bancar indicat pe factură sau la orice alt loc sau număr de cont bancar furnizat în scris de vânzător. 
 2. Se consideră că prețul de achiziție a fost plătit în momentul plății obligației în numerar sau al creditării prețului de achiziție în contul bancar al vânzătorului. Vânzătorul nu va accepta bilete la ordin sau cecuri pentru rambursarea prețului de achiziție, cu excepția cazului în care părțile convin în prealabil. În cazul plății prin bilete la ordin sau cecuri, prețul de achiziție poate fi considerat rambursabil numai după incasarea acestora. Costurile cu comisioane sunt suportate de cumpărător.
 3. În cazul în care cumpărătorul nu își respectă obligațiile de plată la momentul respectiv, vânzătorul are dreptul să emita penalitati pentru întârzierea efectuării plăților, care reprezintă 0,15% din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere. În cazul în care clientul este consumator, rata dobânzii de întârziere este determinată de legislația în vigoare.
 4. În cazul în care bunurile comandate sunt livrate la livrare, cumpărătorul este obligat să plătească expeditorului, la primire, prețul de achiziție sau suma rămasă din prețul de achiziție (în cazul în care o parte din prețul de achiziție a fost plătită în avans). Într-un astfel de caz, Cumparatorul va primi o chitanță pentru a verifica dacă plata a fost efectuată.

V.

 1. Includerea revendicărilor cumparatorului în pretențiile vânzătorului este exclusă. Dispoziția de mai sus nu se aplică datoriilor emise de instanțe sau recunoscute în scris de vânzător.

 

VI. Păstrarea dreptului de proprietate

 1. Vânzătorul păstrează dreptul de proprietate asupra bunurilor până la plata integrala a pretului cu care bunurile au fost facturate catre cumparator.
 2. În cazul in care conditia de la punctul 1 este indeplinita, cumparatorul este exclusiv deținătorul mărfurilor.
 3. Cumparatorul este obligat să asigure bunurile aflate în posesia sa pe durata păstrării dreptului de proprietate al vânzătorului. Asigurarea acoperă riscurile obișnuite de asigurare până la valoarea prețului de achiziție, cum ar fi, dar fără a se limita la furt, incendiu sau calamități naturale.
 4. Dispozițiile privind păstrarea dreptului de proprietate nu se aplică comenzilor care sunt livrate clienților din afara teritoriului Romaniei. Într-un astfel de caz, dreptul de proprietate asupra bunurilor se transferă de la depozitul vânzătorului din Buftea în momentul livrării către transportatorul autorizat. În acest moment, riscul de deteriorare a bunurilor va trece, de asemenea, la cumpărător.

 

VII. Dreptul de proprietate, riscul de deteriorare

 1. Dreptul de proprietate asupra bunurilor transferate se transferă cumpărătorului în momentul transferului său, cu excepția cazului prevăzut la punctul V, în cazul în care dreptul de proprietate trece după rambursarea prețului de achiziție integral al bunurilor sau după îndeplinirea celorlalte cerințe prevăzute în contractul de vânzare, care până atunci a fost unicul deținător al bunurilor.
 2. Riscul de deteriorare a bunurilor este suportat de cumpărător din momentul primirii de la vânzător sau, în cazul în care bunurile sunt furnizate de vânzător, din momentul primirii de la transportator specificat de vânzător. În cazul în care bunurile sunt transportate de un cumpărător sau costurile sunt acoperite de un cumpărător, riscul de deteriorare a bunurilor trece la cumpărător atunci când încărcarea începe în conformitate cu instrucțiunile cumpărătorului. În cazul în care locul de livrare a bunurilor este depozitul vânzătorului și bunurile nu fac parte din vânzare și cumpărătorul nu preia bunurile, în ciuda faptului că este informat cu privire la posibilitatea ridicării bunurilor, riscul de deteriorare a bunurilor trece la cumpărător la prima dată de primire, care este prima dată de primire în informațiile furnizate de vânzător. În cazul în care neluarea bunurilor este cauzată de un cumpărător, riscul de deteriorare trece la cumpărător atunci când cumpărătorul ar fi putut ridica bunurile.

 

VIII. Defecte ale marfurilor, garantie legata de calitate

 1. Vânzătorul va fi răspunzător pentru orice defecte ale bunurilor pe care bunurile le aveau deja în momentul transferului bunurilor către cumpărător cu privire la riscul de deteriorare.
 2. Cu excepția cazului în care părțile contractante convin altfel, iar legislația aplicabilă nu specifică o perioadă de garanție mai lungă, perioada de garanție va dura 24 de luni, care se calculează de la data livrării bunurilor către cumpărător.
 3. Vânzătorul este răspunzător pentru orice defecte ale bunurilor care apar sau apar în timpul perioadei de valabilitate.
 4. Vânzătorul nu este răspunzător pentru defectele care apar ca urmare a nerespectării obligațiilor clientului, cum ar fi utilizarea necorespunzătoare, nerespectarea prevederilor instrucțiunilor de utilizare, deteriorarea mecanică, supraîncărcarea, repararea necorespunzătoare etc.
 5. Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru defectele apărute după transferul riscului de deteriorare a bunurilor în legătură cu transportul, alte circumstanțe externe sau intervenția unei terțe părți asupra căreia vânzătorul nu a avut niciun control. Vânzătorul exclude, în măsura maximă permisă de lege, răspunderea sa pentru colaboratorii săi.
 6. Garanția nu se aplică defectelor produselor datorate utilizării sau uzurii.
 7. Cumparatorul este obligat să inspecteze și să verifice mărfurile în momentul primirii, iar în acest moment este mai bine să se indice orice urme externe vizibile pe mărfuri, care pot fi văzute în momentul primirii. Defectele detectate sunt indicate în nota de livrare. Orice pretenție care rezultă dintr-o eroare care ar fi putut fi dezvăluită în momentul preluării transferului este exclusă în orice moment.
 8. Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru defectele cunoscute sau ar fi trebuit să fie cunoscute de cumpărător în momentul încheierii vânzării sau în momentul primirii bunurilor.
 9. În special, defecțiunile externe, mecanice, lipsa documentației, inoperabilitatea mărfurilor, cantitatea necorespunzătoare sau alte defecte care pot fi detectate în cadrul unei examinări a circumferinței sunt considerate defecte vizibile.
 10. 10. Vânzătorul este răspunzător pentru defectele ascunse dacă acestea au fost prezente în mod demonstrabil în produs în momentul livrării bunurilor.
 11. 11. Cumparatorul este obligat să informeze vânzătorul cu privire la defectele detectate fără întârziere, dar cel mai recent până la expirarea perioadei de garanție.
 12. 12. Dovada cererii de garanție este suportată de cumpărător, în special în legătură cu existența, detectarea și notificarea imediată a defectului. În caz contrar, vânzătorul nu va fi răspunzător pentru nicio eroare.
 13. 13. În cazul unei cereri legitime de garanție, vânzătorul își rezervă dreptul de a alege modalitatea adecvată de corectare a defectului care a apărut, după care bunurile vor fi returnate cumpărătorului. În cazul în care defectul nu poate fi corectat, un cumpărător poate solicita o reducere a prețului de achiziție a bunurilor (reducere de preț) sau se poate retrage din vânzare (rezilierea contractului). Retragerea din vânzare este exclusă dacă eroarea cauzată este de o amploare nesemnificativă.
 14. 14. Produsele second-hand sau "second-class" nu sunt acoperite de garanție.
 15. 15. Modificările aduse structurii, construcției și materialului bunurilor sunt permise cu condiția ca acestea să fie acceptate în mod expres de către cumpărător.
 16. 16. În cazul în care vânzătorul asamblează și bunurile furnizate de el, un cumpărător (sau transportator) este obligat să verifice rezultatul asamblării. Cumparatorul recunoaște că, după o călătorie scurtă (10-100 km), este necesar să strânga șuruburile și să verifice anvelopa sa aiba presiunea corespunzatoare.

 

IX. Dispoziții speciale

 1. În cazul mărfurilor trimise sub formă de eșantioane sau devenite inutilizabile după reparare și/sau înlocuire, distrugerea lor se efectuează în conformitate cu legislația în vigoare privind gestionarea deșeurilor.
 2. Mărfurile pot fi returnate numai în cazuri excepționale, în urma unui acord scris reciproc. În cazul în care cumparatorul returnează vânzătorului bunurile neutilizate și neadatorate fără un acord oral anticipat, cumparatorul recunoaște că vânzătorul are dreptul de a transmite astfel de bunuri fără notificare suplimentară sau de a le utiliza în alte scopuri. Într-un astfel de caz, vânzătorul creditează cumpărătorului prețul de achiziție al bunurilor, dar înainte deduce 25% din prețul de achiziție ca transfer de costuri (costuri de achiziție, transport, profituri pierdute etc.).

 

X. Retragerea din contract

 1. Vanzatorul are dreptul sa se retraga din contractul de vanzare din motivele expuse acestor termeni si conditii sau din motivele stabilite in legislatia aplicabila, precum si in urmatoarele cazuri:
  • lichidarea, reorganizarea, executarea sau alte proceduri similare sunt inițiate cu privire la bunurile cumpărătorului,
  • activitatea clientului și dorința de plată indică faptul că cumpărătorul nu își va putea îndeplini obligațiile de plată și nu va putea plăti prețul de achiziție al bunurilor comandate,
  • apar circumstanțe care au ca rezultat faptul că vânzătorul nu este în măsură să-și îndeplinească obligațiile sau să le îndeplinească cu o sarcină financiară disproporționat de mare, în cazul în care acesta nu a fost în măsură să influențeze, să împiedice sau să nu fi prevăzut existența acestor circumstanțe.
  • contractul nu poate fi îndeplinit din cauza lipsei unui permis de intrare sau de ieșire pentru transportul de mărfuri sau a unei decizii de autorizare a livrării sau expedierii de bunuri sau părți pe teritoriul Romaniei, indiferent de motivele și organismul public care a refuzat să le elibereze.
 2. Vânzătorul va rambursa clientul după retragerea contractului (în cazul în care s-a efectuat o plată în avans), dar dacă există motive din partea cumpărătorului pentru rezilierea contractului, vânzătorul are dreptul să deducă costurile legate de încheierea și rezilierea contractului de vânzare.
 3. Cumparatorul are dreptul să se retragă din contractul de vânzare în condițiile de mai sus sau în cazurile specificate în legislația aplicabilă.
 4. Dacă Cumparatorul este un consumator, acesta se poate retrage fără a oferi niciun motiv în termen de 14 zile de la executare. Vânzătorul furnizează informații în acest sens în mod specific.

 

XI. Dispoziții generale

 1. Raportul juridic dintre vânzător și cumpărător este reglementat de legislația si prevederile legale din Romania, aflate în vigoare. Legea Romana este aplicabila. Această relație contractuală nu este reglementată de dispozițiile Convenției Organizației Națiunilor Unite privind contractele internaționale de vânzare de bunuri. O instanță competentă în temeiul Codului de procedură civilă este competentă să soluționeze orice litigiu în cazul în care părțile contractante nu pot ajunge la un acord direct. În cazul în care cumparatorul nu este stabilit pe teritoriul Romaniei, iar părțile contractante au stipulat competența instanțelor romane, în cazul unui litigiu, instanța competentă cu privire la sediul social al vânzătorului va acționa.
 2. Nulitatea anumitor prevederi ale contractului nu afectează valabilitatea celorlalte prevederi ale contractului. În cazul în care o dispoziție a contractului devine nulă sau nu poate fi executată, aceasta se înlocuiește cu dispoziții cele mai apropiate de scopul dispoziției nevalide sau neexecutate. În toate cazurile, se ține seama de obiectivele inițiale ale părților contractante.
 3. În cazul în care un cumpărător sau o parte terță furnizează informații vânzătorului în cadrul relației de afaceri, aceste informații nu sunt considerate confidențiale, cu excepția cazului în care părțile contractante au convenit în mod expres în scris.
 4. Termenii și condițiile de mai sus se aplică începând cu data de 09.12.2021 și se aplică tuturor vânzărilor efectuate după data valabilității. Termenii și condițiile generale de afaceri și garanția valabile până la data de 09.12.2021 vor fi abrogate astăzi. .

Buftea, 09/12/2021